Krišjāņa Valdemāra iela 118
Rīga, Latvija

Fonds atbalstīja izstādes “Aizvērtās robežas. Latvijas stāsts” papildinājuma veidošanu par Eiropas migrācijas krīzes izpausmi pirmskara Latvijā, Otrā pasaules kara priekšvakarā.
Simtiem tūkstoši ebreju līdz 1938. gadam vēlējās pamest hitlerisko Vāciju un aneksēto Austriju. Izstādes veidošanai tika izmantoti unikāli dokumenti – Latvijas Iekšlietu ministrijas
reģistrācijas žurnāli pirmskara periodā. Latvijas papildinājums izstādei ietver stāstījumu par ebreju bēgļiem, kuri ieradās Latvijā no Vācijas un Austrijas 1930-to gadu otrajā pusē,
paliekot šeit uz ilgāku laiku. Pētot šos arhīva dokumentus izdevies izskaidrot, ka prezidenta K. Ulmaņa vadīšanas laiks, neskatoties uz plaši izplatīto stereotipu, nebija antisemītisks,
jo pirmskara Latvija pieņēma ebreju bēgļus un pat vienkāršoja dokumentu noformēšanas formalitātes. Izstādē tika izmantoti dokumentu kopijas no “Latvijas Valsts arhīva”, “Rakstniecības,
teātra un mūzikas muzeja” arhīva, privātajiem arhīviem. Izstāde sniedz informāciju par atsevišķiem vācu ebreju bēgļu likteņiem Latvijā un fotogrāfijas no viņu radinieku privātajiem arhīviem.