Krišjāņa Valdemāra iela 118
Rīga, Latvija

#LNKLabdarībasFonds ar savu atbalstu aktīvi piedalās dzīvnieku patversmes Labās Mājas izveidē – biedrība ir ziedojusi jau 100’000 EUR ēkas būvniecībai.

Dzīvnieku patversmes Labās mājas pamatuzdevumi ir:

✔️bez pajumtes un aprūpes palikušo dzīvnieku glābšana un dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšana;
✔️līdzdalība Latvijas likumdošanas izstrādē, kas saistīta ar dzīvnieku aizsardzības nodrošinājumu, un cietsirdības gadījumu pret dzīvniekiem izskaušanu;
✔️sabiedrības informēšana un izglītošana par dzīvnieku labturības nosacījumiem.
Palīdzēsim tiem, kas paši par sevi pastāvēt nevar!

#LNKIndustries #labiedarbi #vissnotiek