Krišjāņa Valdemāra iela 118
Rīga, Latvija

Autismu nevar izārstēt un no tā nevar izaugt. Taču progresu saskarsmes, komunikācijas un sociālās adaptācijas prasmēs var un vajag panākt. Tas nenāks viegli. Un kā varat palīdzēt tieši jūs? Ar sapratni un pieņemšanu. Tas nāks par labu gan pašu dvēseles mieram, gan bērniem ar īpašām vajadzībām, un arī šī pasaule būs kļuvusi drusku labāka.

Mēs turpinām atbalstīt bērnus ar autiska spektra traucējumiem Rēzeknē, nodrošinot individuālās, attīstošas nodarbības, kas notiek labāko speciālistu vadībā. Šīs nodarbības bērniem ir ļoti nepieciešams, un mēs esam ļoti priecīgi redzēt, ka bērniem tas palīdz cīnīties ar slimības izraisītām sekām un socializēties sabiedrībā.

240 individuālās nodarbības pie fizioterapeita, 120 – pie sociālā pedagoga, 120 – pie logopēda, 120 – pie speciālā pedagoga, 60 – pie osteopāta, 120 mūzikas terapijas nodarbības, un vēl un vēl un vēl – kopā 804 individuālās nodarbības tikai 3 mēnešu laikā.

LNK Labdarības Fonds atbalsta biedrību “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” jau vairākus gadus, tostarp arī projektu ”Individuālo attīstošo nodarbību organizēšana bērniem ar autiska spektra traucējumiem Rēzeknē”. Pateicoties fonda finansējumam, nodarbības ir apmeklējuši 123 bērni ar īpašām vajadzībām no Rēzeknes, Ludzas, Viļānu, Kārsavas, Preiļu, Līvānu novadiem.

Kopā no 2020.gada septembra līdz 2021.gada beigām LNK Labdarības Fonds ir atbalstījis individuālās nodarbības teju par 12 000 EUR. Tā kā ļoti svarīga ir nodarbību nepārtrauktība, tad mēs turpinām šo atbalstu līdz 2021.gada decembrim.