Krišjāņa Valdemāra iela 118
Rīga, Latvija

Kopā 2024. gada pirmajos sešos mēnešos no kaķu palīdzības centra “REMI” patversmes “Kaķa sirds” mājās ir devušies 100 kaķi! Kaut kur, tur ārā, pukst 100 laimīgas sirdis – simts kaķu un simts ģimeņu.

Kaķu palīdzības centrs “REMI” ir vieta, kur tiek radīti jauni stāsti. Patversmes vadītāja Laura Podzuka kopš “Kaķa sirds” izveides ir kopā ar savu komandu, Kaķu palīdzības centru “REMI” un projekta atbalstītāju LNK Labdarības fondu, LNK Industries, ārstiem, tuvu un tālu brīvprātīgajiem glābējiem, kaķu glaudītājiem un mūsu kaķu ģimenēm – jaunām, vecām un tām, kuras vēl ir priekšā.

Laura ir pārliecināta, ka “Kaķa sirds” ir vieta, kur satikt viens otru uz mūžu un kļūt par draugiem un ģimeni, citi – lai ienāktu viens otra dzīvē vien uz īsu brīdi, lai iemācītu un atgādinātu par to, cik trausla ir dzīvība, cik nozīmīgs ir laiks, cik svarīga ir līdzcietība un spēja redzēt un just līdzi tam, kas notiek apkārt, cik stipri mēs varam būt kopā esot.

 

Kaķu palīdzības centrs “REMI”, kura paspārnē pukst “Kaķa sirds”, ir vieta, kur satiekas kaķi un cilvēki. Vieta, kas nosaukta par godu kādam drosmīgam rudam runcim, kurš līdz pēdējam elpas vilcienam cīnījās par savu dzīvību un vienmēr paliks daļiņā mūsu sirds, ik reizi izskanot vārdam “Remi, Remi, Remi”.