Krišjāņa Valdemāra iela 118
Rīga, Latvija

Jaunumi

Charity.lv turpina un paplašina sociālā atbalsta programmu COVID-19 ietekmes mazināšanai, šodien nododot Dzelzavas skolas skolēniem sešus datorus. Planšetdatori iegādāti, lai nekavējoties būtu iespējams bez pārtraukumiem nodrošināt attālināto mācību procesu arī tiem Dzelzavas bērniem, kuriem mājās nebija datortehnikas.

Charity.lv atbalsts: 749,40 EUR

AIcinām atbalsta pasākumos un palīdzības sniegšanā iesaistīties visus, kuriem ir iespēja sniegt palīdzīgu roku.

Šobrīd mācības no mājām ir ikdiena visiem skolēniem, bet joprojām ne visiem bērniem ir iespēja iegādāties datorus.

Ja vēlaties sniegt atbalstu projektam “Datori bērniem” – datoru iegāde skolas vecuma bērniem, tad ziedojuma veikšanai lūdzam izmantot LNK labdarības fondu „Charity.lv”, maksājuma mērķī norādot ”Ziedojums projektam “Datori bērniem”.

Biedrība „Charity.lv”
Reģistrācijas Nr. 40008167219
Juridiskā adrese: Skanstes iela 27, Rīga, LV-1013
Banka: AS SEB banka
Norēķinu konts: LV76UNLA0055000548818
Kods: UNLALV