Lai saņemtu fonda atbalstu, Jums nepieciešams izvēlēties un aizpildīt pieteikumu, kas atbilst Jūsu projektam.

Ja Jūs esat fiziska persona, kam ir nepieciešama medicīnisko izdevumu apmaksa, tad Jums vajadzētu lejupielādēt un aizpildīt privātas personas pieteikumu par medicīniskiem izdevumiem, līguma veidlapu, pieteikumu projektam, pieteikumu apmaksai, kā arī budžeta un finanšu atskaites formas.

Lai saņemtu tāda projekta atbalstu, kas nav saistīts ar medicīniskiem izdevumiem, Jums nepieciešams aizpildīt augstāk minētos dokumentus, neiekļaujot privātās personas pieteikumu par medicīnisko izdevumu apmaksu.

Ja Jūs vēlaties saņemt pabalstu, pārstāvot organizāciju vai biedrību, tad Jums nepieciešams lejupielādēt un aizpildīt līgumu, kas domāts juridiskai personai, pieteikumu projektam, pieteikumu maksājumam, kā arī budžeta un finanšu atskaites formas.

Aizpildītos pieteikumus jānosūta uz e-pastu: charity@charity.lv

Veidlapa privātpersonas ārstniecībai (RU) word-icon Veidlapa privātpersonas ārstniecībai (LV) word-icon
Projekta pieteikums word-icon Maksājuma pieprasījums word-icon
Līgums word-icon Finanšu atskaite excel-icon
Budžeta forma excel-icon Atskaite word-icon
Garantijas vēstule excel-icon