2016.gadā biedrība “Dižvanagi” atvēra Baltijas Rehabilitācijas centru īpašo bērnu ģimenēm. Jau tuvākajā laikā centra darbību plānots paplašināt.

“Dižvanagi” piedāvātā programma īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm ir unikāla ne tikai Latvijas, bet arī reģiona mērogā, ļaujot ne vien sistemātiski uzlabot bērnu veselības stāvokli, bet arī apmācīt ģimenes locekļus, sniedzot iespēju viņiem pašiem kvalitatīvi palīdzēt saviem bērniem ikdienā. Programma sniedz palīdzību bērniem, ģimenēm, kā arī ļauj vecākiem atgriezties darba tirgū, uzlabojot ģimenes materiālos apstākļus, īpašā bērna vidi.

Biedrība “Dižvanagi” piedāvā ģimenēm gan mediķu konsultācijas, gan sociālu, emocionālu, kā arī garīgu atbalstu. Sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu un Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību tiek sniegta arī paliatīvā mājas aprūpe. Lai sniegtu iespējami daudzveidīgus pakalpojumus, biedrība sadarbojas ar speciālistiem gan Latvijā, gan ārzemēs.

Oficiāla centra atklāšana pēc pirmās kārtas rekonstrukcijas notika 2018. gada februārī.

LNK Charity Fund apmaksāja pirmās kārtas centra remontdarbus uz summu 66 170.00 EUR.