Ar LNK Charity Fund atbalstu 2018. Gada oktobrī notika Rīgas Ebreju kopienas rīkotais kultūras, izglītības un izklaides seminārs “Mini Limmud”.
Bērnu programma semināra ietvaros deva iespēju bērniem un jauniešiem veidot jaunas attiecības ar vienaudžiem, piedalīties interesantās meistardarbnīcās gan ar vecākiem, gan ar saviem vienaudžiem. Bērniem ar īpašām vajadzībām un no maznodrošinātām ģimenēm bija iespēja aktīvi un ārpus mājām pavadīt brīvo laiku, satikt jaunus cilvēkus un socializēties.