LNK Charity Fund atbalstīja projektu “Rīgas Ebreju kopienas Sociāla centra klientu nodrošināšana ar veselības apdrošināšanas polisēm”, kura ietvaros 50 maznodrošināti Latvijas pensionāri tika nodrošināti ar veselības apdrošināšanas polisēm 2015. gadam, tādējādi rodot iespēju saņemt medicīniskos pakalpojumus par pieejamu cenu, kas uzlabos pensionāru veselības stāvokli kā arī paaugstinās viņu dzīves kvalitāti. Finansējuma summa: EUR 10 000.