Projekts: Piedalīšanās tautas deju festivāla Itālijā kultūras apmaiņas īstenošanai. Finansējuma summa: LVL 850.