Aleksejam tika konstatēta kreisās tibijas multipli spirālveida lūzumi, kā rezultātā bija nepieciešams veikt kreisās tibijas osteosintēzi ORTO klīnikā. Operāciju EUR 2700 apmērā sedza LNK Charity Fund.