Projekta mērķis ir bērnu no maznodrošinātām ģimenēm integrācijas veicināšana vietējā sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks organizēta mēnesi ilga nometne bērniem vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Nometnes laikā bērniem būs iespēja apgūt dažādus lauku darbus un gūt priekšstatu par zemnieku saimniecības darbību, iegūstot praktiskas iemaņas, ka noderēs nākotnē. Bērniem tiks pasniegtas pavārmākslas meistarklases, kuru laikā būs iespēja apgūt Latvijas tradicionālās receptes. Tiks rīkotas ekskursijas, sporta un kultūras programmas. Krievvalodīgajiem bērniem tiks pasniegtas latviešu valodas nodarbības, savukārt latviski runājošajiem – krievu valodas, lai atvieglotu attīstītu savstarpējo komunikāciju. Finansējuma summa: EUR 2 000.