Projekts: «Mazliet kultūras gada beigās”, kura mērķis ir sniegt iespēju kultūras pasākumu apmeklēšanai cilvēkiem, kas cieš no multiplās sklerozes, kas ir problemātiska slimība ikdienas dzīvē ierobežotu kustības iespēju dēļ, kā arī asistentu palīdzības trūkuma dēļ. Finansējuma summa: LVL 1 200.