Ar labdarības fonda LNK Chairity Fund atbalstu mākslas platforma STADIA ir tikusi pie jauna grīdas seguma un krēsliem. Urā!
Platforma STADIA ir atvērta cilvēku kopa, kas caur kopīgu mākslas praksi veicina cieša kontakta un uzticības veidošanos starp aktieriem un cilvēkiem, kuriem ir fiziskās un garīgās attīstības traucējumi.
LNK Charity Fund finansējums: 1500 EUR