Projekts: “Hermaņa Brauna fonda 15 gadu jubileja”, kura mērķis ir sniegt iespēju apmeklēt pasākumus, saistītus ar jubileju (mūzikas koncertus) ģimenēm ar bērniem, Latvijas maznodrošinātiem iedzīvotajiem, pensionāriem un mūzikas skolu audzēkņiem. Finansējuma summa: LVL 1 000.