Projekts “Ekspozīciju paplašināšana Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja teritorijā 2014.-2015. gadā” ir vērsts uz finanšu atbalstu un muzeja attīstību, ar iespēju paplašināt to ekspozīcijas. Muzeja darba mērķis ir vēsturiska un kultūras mantojuma saglabāšana, tolerances audzināšana, multikultūras sabiedrības radīšana Latvijā. Projekta ietvaros tiek plānots organizēt 3 tematiskās izstādes.

Finansēšanas summa: 4000 eiro.