LNK Charity Fund atbalsta Hermaņa Brauna fondu un starptautisko jauniešu mūzikas festivālu AVANTI. Jaunie un apdāvinātie mūziķi no Fonda saņems 4000 EUR lielu atbalstu savas meistarības pilnveidei un attīstībai. Šos līdzekļus jaunieši varēs izmantot, lai apmeklētu pazīstamu pedagogu meistarklases dažādās specialitātēs, iegādātos jaunus mūzikas instrumentus un citas koncertēšanai nepieciešamās lietas un inventāru. LNK Charity Fund tuvākajā laikā sniegs informāciju, kādiem mērķiem un kuri jaunie mūziķi atbalstu saņems.