Projekts: atbalsta sniegšana sacensību sagatavošanās procesā (formu iegāde, dalība trenēšanas nometnēs un sacensībās).

Finansējuma summa: LVL 5 000.