Kultūra

  • LNK Charity Fund atbalsta Hermaņa Brauna fondu un starptautisko jauniešu mūzikas festivālu AVANTI. Jaunie un apdāvinātie mūziķi no Fonda saņems 4000 EUR lielu atbalstu savas meistarības pilnveidei un attīstībai. Šos līdzekļus jaunieši varēs izmantot, lai apmeklētu pazīstamu pedagogu meistarklases dažādās specialitātēs, iegādātos jaunus mūzikas instrumentus un citas koncertēšanai nepieciešamās lietas un inventāru. LNK Charity Fund […]

  • Projekts “Ekspozīciju paplašināšana Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja teritorijā 2014.-2015. gadā” ir vērsts uz finanšu atbalstu un muzeja attīstību, ar iespēju paplašināt to ekspozīcijas. Muzeja darba mērķis ir vēsturiska un kultūras mantojuma saglabāšana, tolerances audzināšana, multikultūras sabiedrības radīšana Latvijā. Projekta ietvaros tiek plānots organizēt 3 tematiskās izstādes. Finansēšanas summa: 4000 eiro.

  • Projekts: «Mazliet kultūras gada beigās”, kura mērķis ir sniegt iespēju kultūras pasākumu apmeklēšanai cilvēkiem, kas cieš no multiplās sklerozes, kas ir problemātiska slimība ikdienas dzīvē ierobežotu kustības iespēju dēļ, kā arī asistentu palīdzības trūkuma dēļ. Finansējuma summa: LVL 1 200.

  • Projekts: “Rīdzinieki – lauku bērniem”, kura mērķis ir organizēt Zoodārza un bērnu koncerta apmeklējumu 150 bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kas dzīvo laukos. Finansējuma summa: LVL 1 050.

  • Projekts: “Hermaņa Brauna fonda 15 gadu jubileja”, kura mērķis ir sniegt iespēju apmeklēt pasākumus, saistītus ar jubileju (mūzikas koncertus) ģimenēm ar bērniem, Latvijas maznodrošinātiem iedzīvotajiem, pensionāriem un mūzikas skolu audzēkņiem. Finansējuma summa: LVL 1 000.

  • Projekts: “Atbalstīsim Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri”, kura mērķis ir nodrošināt iespēju apmeklēt teātra izrādes par samazinātu cenu daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātiem iedzīvotājiem un pensionāriem. Finansējuma summa: LVL 1 000.

  • Projekts: “Ineses Galantes fonda pasākumi: semināri, meistarklases, labdarības koncerti, festivāls “Summertime”, kura mērķis ir nodrošināt jauno muzikantu talantu atbalsta programmu. Finansējuma summa: LVL 5 000.

  • Projekts: Piedalīšanās tautas deju festivāla Itālijā kultūras apmaiņas īstenošanai. Finansējuma summa: LVL 850.

Biedrība Charity.lv | Standart AG