Jūlija Belkina
+371 29 193 410  charity@charity.lv

LNK Charity Fund dibināja holdings LNK Group, 2010. gadā, lai apvienotu holdinga uzņēmumu un to partneru pūles, nodrošinot labāko labdarības projektu vadību un to izpildes maksimālo efektivitāti.

LNK Charity Fund sniedz atbalstu bērniem un pieaugušajiem ar smagām veselības problēmām, maznodrošinātām personām, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Fonds atbalsta sporta, izglītības, kultūras, mazākumtautību biedrības, kā arī pensionārus, kas strādājuši būvniecības sfērā.

Ziedojot sabiedriskā labuma organizācijai LNK Charity Fund, Jūs varat saņemt ievērojamas nodokļu atlaides. Tās pieejamas gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, veicot vienkāršu procedūru līdz ar gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

UZŅĒMUMIEM

Uzņēmumi, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijām un budžeta iestādēm, saņem uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi.

  • Nodokļa atlaide veido 85 % no ziedotās summas.
  • Kopējā atlaide par visiem uzņēmuma ziedojumiem gada laikā nevar pārsniegt 20 % no uzņēmuma ienākuma nodokļa summas, kas aprēķināta pirms atlaides piemērošanas.
  • Lai uzņēmums saņemtu atlaidi, ir jānoslēdz ziedojuma līgums ar saņēmēju, jāaizpilda uzņēmuma ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu, un jāiesniedz deldarācija Valsts ieņēnnumu dienestā vispārējā kārtībā.
  • Svarīgi, ka ziedojuma vērtībā var iekļaut ne tikai finansiālos līdzekļus, bet arī mantu, ko uzņēmums uz ziedojuma līguma pamata bez atlīdzības nodod ziedojuma saņēmējam.

Piemēram:

Uzņēmums, kam VaLsts kasē būtu jāmaksā 10000 EUR gada kopējā uzņēmuma ienākumu nodokļ.a summa, ziedo 3000 EUR. 85 % no šīs summas ir 2550 EUR, taču atlaide drīkst būt 2000 EUR, nepārsniedzot 20 % no kopējās UIN summas.

PRIVĀTPERSONĀM

  • Ziedotā summa tiek atskaitīta no gada apliekamā ienākumu apjoma pirms nodokļ.a piemērošanas.
  • No gada apliekamo ienākumu apjoma var tikt atņemta summa, kas nav lielāka par 20 % no kopējā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā gada ienākuma.
  • Atlaides saņemšanai ir nepieciešams aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, norādot tajā ziedotās summas apmēru un saņēmēju, un iesniegt to Valsts ieņēmumu dienestā.

Piemēram:

Cilvēks, kura bruto darba alga gadā ir 10000 EUR (tas arī ir kopējais gada apliekamo ienākumu apjoms), ziedo 3000 EUR. Nodokļa samazinājumu drīkst piemērot 2000 EUR no ziedojuma summas (20 % no gada apliekamā ienākuma). Atlaides apmēru veido 24 % (iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmei no 2000 EUR – 480 EUR.

Svarīgi!

Kopā ar uzņēmuma vai privātpersonas gada ienākumu nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu ziedojuma saņēmējam, kā arī dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru (bankas maksājuma uzdevums). Maksājuma uzdevums juridiskai personai ir jāglabā piecus, fiziskai personai – trīs taksācijas gadus.